Παιδί αριστερόχειρας aristerixeiras1

Η αριστεροχειρία μπορεί να μη θεω­ρείται ελάτ­τωμα όπως συνέβαινε τα παλιότερα χρόνια, όμως ο κόσμος είναι έτσι φτιαγμέ­νος ώστε να εξυπηρετεί κυρίως την πλειονότητα, δηλαδή τους δεξιόχειρες.

Πολλά  παιδιά στην Ελλάδα είναι αριστε­ρόχειρας. Το φαινόμενο της αριστεροχειρίας τα τε­λευταία χρόνια απασχολεί ιδιαίτερα την προσχολική αγωγή αφού τα παιδιά που πηγαίνουν στον παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο κάνουν πολλές χειρο­τεχνίες. Η ενημέρωση που υπάρχει όμως γύρω από το θέμα δεν είναι υπεύθυνη και επιστημονική, αλλά αποσπασματική. Η επικρατέστερη θεωρία για τα αί­τια της αριστεροχειρίας είναι τα γονίδια. Το να γράφει κάποιος με το αριστερό χέρι σημαίνει ότι ο δεξιός λοβός του εγκεφάλου του υπερισχύει του αριστερού. Και αυτό συμβαίνει γιατί το σώμα δέχεται εντολές από τον εγκέφαλο σε σχήμα Χ, δηλαδή η δεξιά πλευρά του σώματος από το αριστερό ημισφαίριο και η αρι­στερή πλευρά από το δεξί ημισφαίριο. Η προσχολική αγωγή που ασκείται τόσο στο σπίτι, όσο και στο νη­πιαγωγείο θα πρέπει να διευκολύνει την επικράτηση του ενός χεριού και να υποστηρίζει το αριστερό χέρι στην προσπάθεια του να ενεργεί ισότιμα με το δεξί των δεξιόχειρων.

Τα παλιότερα χρόνια τα παιδιά καταπιέζονταν από τους γονείς τους να μη χρησιμοποιούν το αριστερό χέρι. Κάτι που σήμαινε σκληρή προσπάθεια που τις περισσότερες φορές είχε αρνητικά αποτελέσματα. Το παιδί ένιωθε μη αποδεκτό από την ίδια του την οικογένεια, αλλά και από το σχολείο του, αφού ήταν αναγκασμένο να προσπαθεί να γράψει με το δεξί χέρι αντιμετωπίζοντας έτσι μεγαλύτερη δυσκολία σε σχέση  με τους συμμαθητές του. Σήμερα, τα πράγματα έχουν αλλάξει και, αν ακόμη στους αριστερόχειρες προσδίδε ται μια ξεχωριστή ταυτότητα, αυτή του ξεχωριστού  ανθρώπου, τους αποδίδονται και διάφορα χαρακτηριστικά  όπως ισχυρή μνήμη, πρακτική σκέψη, κα τεχνική φύση. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι ο Leonardo Vinci και ο Michelangelo ήταν αριστερόχειρες.

Πριν από λίγα  χρόνια δύο δεξιόχειρες αποφάσισαν να ανοίξουν ένα κατάστημα με προϊόντα που απευθύνονται σε αριστερόχειρες. Μεγαλώνοντας και οι δύο σε ένα περιβάλλον με αριστερόχειρες γονείς, ευαισθητοποιήθηκαν από μικρή ηλικία σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα ένας αριστερόχειρας και έτσι το πρώτο κατάστημα για αριστερόχειρες στην Ελλάδα έγινε πραγματικότητα. Έχοντας συγκεντρώσει μια πλήρη σειρά σχολικών  ειδών αποκλειστικά για .χρήση με το αριστερό χέρι γραφικής ύλης, βοηθημάτων, αλλά και εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται σε δασκάλους και γονείς «Αριστερόχειρας» δίνει την ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά  να αναπτύξουν στο έπακρο τις δεξιότητες τους .

Κατάστημα ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ
Εμμανουήλ Μπενάκη 25, Αθήνα.
Τηλ.: 210-3845840
Fax.: 210-3828158