Ελληνικό Παιδικό ΜουσείοΚάθε μήνα στο Ελληνικό Παιδι­κό Μουσείο πραγματοποιούνται διαφορετικές εκπαιδευτικές δρα­στηριότητες και αφιερώματα που προσεγγίζουν ποικίλες θεματικές (πολιτισμός, τεχνολογία, τέχνες, κλπ.) και δίνουν μία ανανεωμένη όψη στο Μουσείο.

Το αφιέρωμα είναι ένα εορταστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διεξάγεται κάθε μήνα στο Παιδικό Μουσείο και πε­ριλαμβάνει πολλαπλές εκπαιδευ­τικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4-12 ετών και τους γονείς τους. Κάθε μήνα το θέμα του αφι­ερώματος αλλάζει. Την ημέρα του αφιερώματος η είσοδος στο Μου­σείο δεν είναι ελεύθερη. Η οικο­νομική συμμετοχή είναι 8,00 € για κάθε παιδί και ισχύει για ολόκληρη την ημέρα και 6,00 € για κάθε παιδί συνδρομητή και για τις πολύτεκνες οικογένειες ή κάθε ενήλικα που συνοδεύει πάνω από τρία παιδιά. Για παιδιά μικρότερα των 3 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Τις υπόλοι­πες ημέρες η είσοδος στο Μουσείο είναι δωρεάν. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αρχίζουν στις 11.00 π.μ. και επαναλαμβάνονται ανά μία ώρα.

Όλα τα εκθέματα του Παιδικού Μουσείου (κουζίνα, σοφίτα, διατροφή, σκιά, τα ιάματα του Ασκληπιού, βυθός, ανακύκλω­ση και εργοστάσιο» σοκολατοποιία Παυλίδου) είναι συμμετοχικά και θέτουν τον επισκέπτη στο επίκε­ντρο των δραστηριοτήτων τους. Στόχος είναι το κίνητρο για μάθη­ση και η απόκτηση προσωπικών εμπειριών για τον κόσμο.

Κυδαθηναίων 14, Πλάκα, τηλ.: 210 3312995

www.hcm.gr