Κατέβασε το κίτρινο χαρτί εδω σε α4

Κατέβασε το πράσινο χαρτί εδω σε α4

Κατέβασε το γραμμικό  σχέδιο χωρίς χρώμα  εδω σε α4

Κατέβασε τους κώνους με χρώμα εδω σε α4