1. Κάντε Like στο facebook σελίδα του ebiskoto στο facebook www.facebook.com/ebiskoto
 2. Κάντε Like στο facebook  σελίδα της εταιρείας Wevent.gr στο facebook www.fb.com/WonderLandEvent
 3. Συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής στο κάτω μέρος του άρθρου για να μπείτε στην κλήρωση. Συμπληρώνετε τα απαραίτητα πεδία μόνο μία φορά (Όνομα, Επώνυμο, τηλέφωνο και email).Με αυτό και μόνο παίρνετε μέρος στην κλήρωση που θ’αρχίσει την ΔΕΥΤΕΡΑ  6  ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 και λήγει την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24  2016. Η κλήρωση θα
  γίνει  ΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24  ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 18:00μμ.
 4. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν στην Aττική και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην εταιρεία «ebiskoto.gr».
 5. Εκ των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, θα αναδειχθούν με κλήρωση ένας  (1) νικητής, ο  οποίος θα κερδίσει-ένα υπέροχα σκηνοθετημένο-Creative Thematic Welcome Table για τη δική σας Μεγάλη Μέρα,είτε είναι γάμος, βάπτιση, γενέθλια, γέννηση παιδιού, baby shower,σε όποιο από τα θέματά επιλέξετε και κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία Wevent.gr. Δώρο αξίας 369€. 
 6.  Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στο www.facebook.com/ebiskoto 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016. Επιπλέον o νικητής θα ενημερωθεί με e-mail, στη διεύθυνση που έχει δηλώσει. Ο Διαγωνισμός αναδεικνύει νικητές μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης της ειδικής εφαρμογής Random Number Generator (www.random.org), η οποία εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα.
 7. Η παραλαβή του δώρου θα γίνεται με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας στο Wevent.gr
 8. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.
 9. Με δεδομένο ότι η διοργανώτρια εταιρεία στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα επεξεργάζεται προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο), αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του διαγωνισμού, (δημοσιοποίηση του ονόματος των νικητών στο site και στις σελίδες του σε sites κοινωνικής δικτύωσης), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων
 10. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή εκ μέρους των συμμετεχόντων δήλωση κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 για την εκ μέρους της εταιρείας τήρηση αρχείου με τα προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) και την επεξεργασία τους από τη διοργανώτρια εταιρεία. Η δε αποδοχή του δώρου συνιστά συγκατάθεση του νικητή για τη χρήση του ονόματός του με σκοπό τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του καθώς και για την επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων κατά τα παραπάνω. Οι νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της διοργανώτριας, εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται.
 11. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει γνώση και αποδοχή των όρων του.