ο πλυντήριο που αποφασίζει πώς θα τα πλύνει!

ο πλυντήριο που αποφασίζει πώς θα τα πλύνει!