ΕΙΔΙΚΟ   ΚΕΝΤΡΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Το κέντρο Λόγος και Γραφή Νίκαιας μας παρουσιάζει το ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σε παιδιά σχολικής αλλά και προσχολικής ηλικίας, τα οποία παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές.

Στο χώρο αυτό το παιδί έχει τη δυνατότητα να προετοιμάζεται σε καθημερινή βάση για τα σχολικά μαθήματα της επόμενης μέρας.

Η πολυετής εμπειρία μας στο τομέα αυτό μας έχει δείξει ότι απαιτούνται ειδικές παιδαγωγικές μέδοθοι στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στη καθημερινή μελέτη των μαθημάτων του σχολείου.

Το κέντρο μας στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο λειτουργεί ως ομάδα και αποτελείται από: Ειδικό Παιδαγωγό, Σχολικό Ψυχολόγο, Λογοθεραπευτή και Εργοθεραπευτή. Είμαστε σε θέση να αναλάβουμε υπεύθυνα την καθημερινή μελέτη παιδιών τα οποία παρουσιάζουν τις ακόλουθες δυσκολίες:

  1. Δυσλεξία – Μαθησιακές δυσκολίες
  2. Διάσπαση Προσοχής, – Υπερκινητικότητα
  3. Δ.Α.Δ. υψηλής λειτουργικότητας
  4. Ανωριμότητα – Διαταραχές συμπεριφοράς
  5. Άλλες αναπτυξιακές διαταραχές (Λόγου, κίνησης)
  6. Χαμηλή Σχολική επίδοση και αργό ρυθμό μελέτης

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, μπορούν να ενταχθούν και παιδιά προσχολικής ηλικίας των πιο πάνω κατηγοριών, που απαιτούν προγράμματα εξειδικευμένης παρέμβασης, τα οποία θα τα προετοιμάσουν κατάλληλα για την ομαλή ένταξή τους στο δημοτικό σχολείο.

Σε αυτές τις ομάδες, εκτός από την εκπαίδευση στη “Σχολική ετοιμότητα”, θα μπορούν παράλληλα να συμμετέχουν και σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης που θα έχουν σαν στόχο την κοινωνικοποίηση, ωρίμανση και ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Τα προγράμματα αυτά θα περιλαμβάνουν:

  1. Αθλητικές δραστηριότητες
  2. Ομαδικό παιχνίδι
  3. Δραστηριότητες ψυχοκινητικής αγωγής
  4. Δραστηριότητες αισθητηριακής ολοκλήρωσης

Όλα τα προγράμματα θα πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση με ολιγομελείς ομάδες, με μέση χρονική διάρκεια 2 ωρών και σε ευέλικτο ωράριο κατόπιν προσυνεννόησης.

ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ

Σαγκαρίου 1, πλατεία Σπάθη  Νίκαια, Αθήνα, τηλ: 210 4900666