Η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας. Διόραμα της Βασιλικής Φατή