Οι προσφυγές της Πάργας. Λεπτομέρεια από διόραμα της Βασιλικής Φατή